Leiebetingelser Vulkan gatemarked

Leiebetingelser Vulkan gatemarked 2017

1)
Bodplassen skal som et minimum være betjent og åpen fra 13:00-18:00. Den kan være åpent lenger alle dager, men da etter avtale, og senest til 22:00.

2)
Avbestilling av bodplassen skal være utleier i hende senest 7 dager før avtalt leieperiode. Avbestilling etter denne fristen belastes med 50 % av totalprisen.

3)
Utleier stiller kun leiearealet til disposisjon. Utstyret må fjernes om natten av leietaker slik at det ikke er til sjenanse eller hinder for allmenn ferdsel hvis ikke annet er avtalt med utleier.

4)
Utstyr til salgsplassen ordnes og bekostes av leietaker.

5)
Leietaker må selv skaffe tillatelser fra kommunale eller statlige myndigheter når dette kreves for salg eller servering. Utleier fraskriver seg ansvaret hvis tillatelser ved kontroll ikke kan fremskaffes.

6)
Leietaker plikter å holde salgsplassen og omegn ryddig og presentabel. Alt avfall skal sorteres underveis og kastes av leietaker i tilvist avfallsrom.

7)
Skader på salgsplassen med omegn, samt teltet, forvoldt av leietaker skal dekkes i sin helhet av leietaker.

8)
Leietaker har anledning til å kjøre helt inn til salgsplassen for av- og pålessing av utstyr og salgsvarer før kl. 13:00 fredag, og før kl. 12:00 lørdag og søndag. Kjøretøyet skal fjernes fra salgsområdet umiddelbart etter av- og pålessing.

9)
Leiearealet kan ikke benyttes til annet formål enn det som er avtalt, og videre framleie av arealer er ikke tillatt.

10)
Det er ikke lov å selge alkoholholdig drikke fra salgsboden.

11)
På generelt grunnlag oppfordres leietaker til å vise hensyn til andre leietakere og publikum og sørge for at boden er ren og ryddig til enhver tid.

12)
Enhver som betjener salgsboden skal være opplyst om disse retningslinjer. Hvis det oppdages brudd på disse, har utleier mulighet til å bortvise leietaker uten refusjon av leie.

13)
En eller begge av partene fraskrives ethvert ansvar for arrangementet og denne kontrakt gitt påvirket av hendelser utenfor partenes kontroll som hindrer gjennomføringen av arrangementet (herunder, men ikke uttømmende; flom, krig, opprør, naturkatastrofer, streik, brann, lockout).

Bilde av kart

Leiepriser salgsplass ute 2018

[table delimiter=»|» width=»100%» colalign=»left|right|right|right»]

Periode|2×2 m|2×4 m|2×6 m
1 dag|Fra 1 000,-|1 500,-|2 000,-
lør-søn|Fra 1 500,-|2 000,-|2 850,-
fre-søn|Fra 1 950,-|2 950,-|3 950,-

[/table]

 


Alle priser er eks. mva.

Leieprisen inkluderer telt og strøm.

Teltet må rigges opp og ned av leietakeren hver dag. Teltet leveres i en trillebag og skal pakkes tilbake i bagen for trygg lagring over natten.

Det er i tillegg muligheter for vann og spesialstrøm, men dette må avtales særskilt.

 


Vil du stå på stand? Send inn din søknad her. 

This post is also available in: English