Midlertidig stenging av Vulkangata

Vulkangata vil stenges i forbindelse med Fredensborg Eiendom sine byggearbeider i Møllerveien 4, på byggeplass rett ovenfor Dansens Hus.

Fredag 15.06 mellom kl 12.00 og kl 16.00 – det legges plattendekker, som ikke er støyende arbeid.

Fredag 22.06 mellom kl 12.00 og kl 17.00 – det støpes med pumpebil, noe støyende arbeid.

En gangsone på 1.5 meter vil holdes åpen under arbeidene, men kjøretøy kommer ikke gjennom. Merk at dette kun gjelder veien inn fra Møllerveien, det er fortsatt mulig å kjøre ned til p-huset fra Maridalsveien😊