Icon_Spisesteder

Litt kjøttfakta

Entrecote

Urfe er et eksklusivt kjøtt fra de stedegne gamle norske melkeferasene. Kjøttet er finfibret og er ekstra smaksrikt. Moderne storfeavl fra 1950-tallet og fram til i dag har fokusert på høy melkeytelse (melkeferaser) og kjøttfylde og hurtig vekst (kjøttferaser). Industridrift basert på høy andel av importert kraftfor. Det er i dag dessverre et sjeldent syn å se kyr ute på beite. Den gode smaken er avlet bort da målsetningen er kun effektiv drift. Kjøtt skal være tilgjengelig overalt for alle til en lavest mulig pris.

Urfe vil derimot tilbake til den gode gamle kjøttsmaken. Den gode gamle smaken av lykkelige kyr og ungdyr som beiter ute i sommerhalvåret.

Kombinasjonen av urgener og kraftig kost på inn- og utmarksbeite gir et ekstra smaksrikt og fyldig kjøtt. Det smaker av natur og kan ikke sammenlignes med noe annet !

Bilde entrecote

Svinenakke

Hele prinsippet ved tørr-modning er nettopp å modne kjøttet uten å benytte emballasje. Det er hovedsakelig to faktorer som skiller tørrmodning fra våtmodning; væsketap og oksidering av fett. Væsketapet vil føre til smakskonsentrasjon i kjøttet da smaks,- og aromakomponenter konsentreres i kjøttet. Denne konsentreringen vil lette Maillardreaksjonen som skjer når kjøtt utsettes for sterk varme. Maillardreaksjonen gir en mer utpreget umami-smak og bedre farge på overflaten ved steking. Videre vil den oksidative reaksjonen av fettet bidra med en nøtteaktig aromadannelse i kjøttet, gitt at kjøttet er godt marmorert.

Dette er helt spesielt å gjøre på svinekjøtt, som knapt blir gjort andre steder i verden!

Vi har svinenakke og ribbe som er modnet i 10-14 dager!

Bilde av kjøtt fra Annis Pølsemakeri

Pølser

Hos Annis Pølsemakeri lager vi alle pølsene våre selv, på vårt eget pølsemakeri på Ringebu. Vi bruker kun norske råvarer av beste kvalitet, og samarbeider med lokale bønder for best mulig kjøtt og nærhet til produkt og råvare.

Våre oppskrifter bygger på gamle tradisjonsteknikker med nye ideer og råvarer. Mange av våre produkter er også godt premierte med gullmedaljer, og klassevinnere i NM!

Bilde pølser

Annis Pølsemakeri

Annis Pølsemakeri tilbyr pølser og spekemat av beste kvalitet. Alt er egenprodusert i vårt eget pølsemakeri på Ringebu i Gudbrandsdalen.